Home » Regnskap » R » Ren ekvivalenskalkyle

Ren ekvivalenskalkyle

Se ekvivalenskalkyle. Forutsetning: samme hovedmaterialer og ensartet produksjonsgang for alle produktene.