Home » Regnskap » R » Rekommandert postforsendelse

Rekommandert postforsendelse

Rekommandert brev er løsningen som gir deg bevis for innlevering og sikker utlevering. Rek har fremsendingstid i Norge på 2-3 virkedager. Erstatning inntil kr 1000 pr sending. Rekomandert sending er en tjeneste som gir kvittering for sending.

Brukes som oftest når det skal sendes viktige dokumenter eller verdipost. Dette sikrer at mottaker må leitimere seg når denne skal løse ut den rekommanderte sendingen.

Rekommandert postforsendelse er også benevnt i økonomisk litteratur som anbefalt postforsendelse.