Home » Regnskap » R » Reisecerteparti

Reisecerteparti

Når et skip leies ut for en enkelt, eventuelt for flere etter hverandre følgende reiser mellom bestemte havner.