Home » Regnskap » R » Reinvesteringsrate

Reinvesteringsrate

Gir uttrykk for hvor hurtig et investeringsobjekt ved hjelp av sine ytelser er i stand tilå finansiere sitt eget kostende, med andre ord hvor lang tid det tar før inveteringen har "betalt seg".