Home » Regnskap » R » Regressiv skatt

Regressiv skatt

Ved regressiv skatt avtarden andel av skatteobjektet (inntekten), som man betaler som skatt, når inntekten øker.