Home » Regnskap » R » Regresjonsanalyse

Regresjonsanalyse

En analyse hvor noen data blir analysert i forhold til andre variabler, f.eks. salgsdata i forhold til befolkningsutviklingen.