Home » Regnskap » R » Regnskapsvesen

Regnskapsvesen

En felles betegnelse for den bokføring, kalkulasjon, statistikk og budsjettering som brukes for å lede, kontrollere og planlegge en bedrifts økonomiske virksomhet.

Regnskapsvesenets hovedområder

Beholdningsregnskap, kostnadsregnskap, inntekts- regnskap og resultatregnskap.

Regnskapsvesenets oppgaver

Registering av: kostnader, inntekter, resultat, eiendeler, forpliktelser, egenkapital.