Home » Regnskap » R » Regnskapsføring

Regnskapsføring

Beskrivelse av hvordan en økonomisk transaksjon skal behandles i et regnskap. Regnskapsføring kan inndeles i resultatføring og balanseføring. Resultatføring kan videre inndeles i inntektsføring og kostnadsføring.