Home » Regnskap » R » Regnskapsestimat

Regnskapsestimat

Anslag på en regnskapsstørelse med betydning for periodisering og vurdering.