Home » Regnskap » R » Regnskapsavslutning

Regnskapsavslutning

Blir foretatt i slutten av regnskapsperiode. Består av resultatregnskap som viser inntekter og kostnader og gir overskudd eller underskudd – og en balanse som viser eiendeler, gjeld og egenkapital.