Home » Regnskap » R » Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse

Tradisjonell regnskapsanalyse består av;

Analyse av lønnsomhet

Bedriftens evne til å forrente investert kapital i konkurranse med alternative investeringskilder (slik som f.eks. bank).

Analyse av likviditet

Bedriftens evne til å betale sine forpliktelser til rett tid.

Analyse av finansieringsstruktur og soliditet

Hvordan bedriftens eiendeler er finansiert, samt evnen til å tåle tap, både på kort og lang sikt.