Home » Regnskap » R » Regnskapet

Regnskapet

En oppstilling over inntekter og kostnader, viser over/underskudd.

I dagliglivet brukes betegnelsen regnskap om alt fra enkle økonomiske oversikter for private husholdninger til offisielle årsregnskap for store børsnoterte selskaper. Behovet for regnskap øker som regel ed aktiviteten og antall transaksjoner.

Regnskapet skal gi et tallmessig uttrykk for resultatet av driften i en periode og for den finansielle stillingen på et gitt tidspunkt. Et regnskap er basert på registrering av historiske data som har skjedd.

Regnskapet deles normalt opp i flere deler, slik som;

Resultatregnskapet Balanseregnskapet Likviditetsregnskapet