Home » Regnskap » R » Registertonn

Registertonn

Hundre engelse kubikkfot elelr 2.83 kubikkmeter. Brukes ved beregning av skips tonnasje.