Home » Regnskap » R » Reelt vurderingsprinsipp

Reelt vurderingsprinsipp

Når salgsverdi er større enn anskaffelsespris.