Home » Regnskap » R » Realstrøm

Realstrøm

Bedriftens økonomiske kretsløp består av en realstrøm og en pengestrøm. En bedrift bokfører realstrømmen når den:

kjøper varer og tjenester fra leverandøer og andre selger varer og tjenester til kunder