Home » Regnskap » R » Realrentebasert annuitetsmetode

Realrentebasert annuitetsmetode

Sammenligner kontantstrøm fra driften med årlig kapitalforbruk når alle driftsår er like. Alle beløp måles i faste priser.