Home » Regnskap » R » Realkapitalrente

Realkapitalrente

Merinntekt som oppnås ved bruk av produserte produksjonsmidler.