Home » Regnskap » R » Realisjonsverdi

Realisjonsverdi

Den verdi en gjenstand har ved realisasjonssalg. Som regle er denne verdien lavere enn den prisen en kan oppnå i normaltilfeller.