Home » Regnskap » R » Realisjonssalg

Realisjonssalg

Salg på grunn av spesielle forhold, f.eks. sesongslutt, vareopptelling, flytting, brann, opphør osv.