Home » Regnskap » R » Realisert beløp

Realisert beløp

De beløp man virkelig har oppnådd med hensyn til inntekt, kostnader, omsetning, produksjon osv. kontra budsjettert beløp.