Home » Regnskap » R » Råvarebeholdning

Råvarebeholdning

Uttrykk for verdien av beholdningen av råstoff for en produksjonsvirksomhet.