Home » Regnskap » R » Råstofforinetert sortiment

Råstofforinetert sortiment

Et sortiment basert på størst mulig utnyttelse av det råstoff man har. Eksempler: oljeindustri, kullindustri, kjemisk industri.