Home » Regnskap » R » Råstoff

Råstoff

Det materiale som går inn i tilvirkningen (omformingsprosessen) for å fremstille bedriftens produkter. Kan være halvfabrikater og/ eller ferdigvarer.