Home » Regnskap » R » Råbalanse

Råbalanse

Sammenstilling av hovedbokkontoenes summer for å kontrollere om overføringene til hovedbok stemmer. Debet og kredit i råbalansen må være like.