Home » Regnskap » P » Prøvesalg

Prøvesalg

Salg for å registrere markedet reaksjon på et nytt produkt (testsalg). Hensikten er å gjøre risikoen for kostbare feildisponeringer minst mulig, når man kaster seg ut på totalmarkedet med et nytt produkt.