Home » Regnskap » P » Proporsjonale kostnader

Proporsjonale kostnader

Dersom kostnadene øker like mye for hver ny enhet som produseres, sier vi at de er proporsjonale. Et typisk eksempel på en proporsjonal variabel kostnad er råvarer. Vi kan tenke oss at det går med en kilo av en råvare for hver enhet vi produserer. Produserer vi ti enheter, er forbruket 10 kg. Dersom prisen per kilo er den samme enten vi kjøper 1 kg eller 10 kg, har vi en proporsjonal kostnad.