Home » Regnskap » P » Proporsjonal priselastisistet

Proporsjonal priselastisistet

Priselastisiteten er proporsjonal når forholdvis endring i salgsvolum er lik forholdsvis endring i pris. Det samme som nøytralelastisk.