Home » Regnskap » P » Proporsonal elastisitetskoeffisient

Proporsonal elastisitetskoeffisient

Ved denne er: priselastisiteten proporsjonal, etterspørselen nøytral elastisik, differanseinntekten er lik null, grenseinntekten er lik null.