Home » Regnskap » P » Progressive kostnader

Progressive kostnader

En kostnad kalles progressiv eller overproposjonal når forholdvis økning i variable totalkostnader er større enn forholdsvis økning i produksjonsmengde. Det motsatte av degressiv eller underproposjonal kostnad.