Home » Regnskap » P » Prognose

Prognose

Mer eller mindre uhøytidelig anslag over en kommende periode, vanligvis uttrykt i kroner (eller annen valuta). I prognosen for ett bestemt år, vil denne løpende korrigeres på bakgrunn av ny kunnskap som blir kjent fordi stadig større deler av året blir tilbakelagt og kartlagt i form av regnskap. Prognosen for inneværende år er ved begynnelsen av året rimeligvis nokså lik budsjettet for året, men i løpet av juli, idet regnskapet pr. 30.06. er kjent, vil vi kunne stille opp en langt sikrere prognose for hele året.