Home » Regnskap » P » Proforma faktura

Proforma faktura

Faktura som ikke er utferdiget i forbindelse med en virkelig forretning/ levering, men bare informasjon om gjeldende vilkår med hensyn til pris, vekt, betaling o.l.