Home » Regnskap » P » Produsentvarer

Produsentvarer

Varer som brukes som vareinn-sats i produksjon av andre varer og tjenester.