Home » Regnskap » P » Produkttest

Produkttest

Vareprøving. Undersøkerlser forå finne hvilket av alternativeprodukter/ produkttyper som det vil være mest hensiktsmessig å markedsføre.