Home » Regnskap » P » Produktgruppe-orientert organisasjonsplan

Produktgruppe-orientert organisasjonsplan

Sier: før eller senere vil ethert produkt forsvinne fra markedet. Årsaker: utkonkurrert av bedre produkt, priskonkurranse, annen form for konkurranse, ulønnsomhet.