Home » Regnskap » P » Produktloven

Produktloven

Sier: før eller senere vil ethert produkt forsvinne fra markedet. Årsaker: utkonkurrert av bedre produkt, priskonkurranse, annen form for konkurranse, ulønnsomhet.