Home » Regnskap » P » Produktlevetiden

Produktlevetiden

Den tid et produkt holder seg på markedet. Den blir for tiden stadig kosrtere og er vanligvis kosrtere jo mindre avstanden mellom produktet og de endelige forbrukerne/ konsumentene er. Produktlevetiden varierer med bransje og produkttype. Man skiller mellom økonomisk og teknisk produktlevetid.