Home » Regnskap » P » Produktkalkyle

Produktkalkyle

Produktkalkyle er en oversikt over kostnaden ved å produsere produktet.

For å kalkulere (regne ut) en produktkalkyle, kan du benytte deg enten av formelen for selvkostkalkyle eller bidragskalkyle.

Selvkostkalkyle