Home » Regnskap » P » Produktivitet

Produktivitet

Del av f.eks økonomistyring som innebærer fokus på ressursinnsats og produksjonsmengde. Eksempelvis kan enhetskostnad for en vare eller tjeneste benyttes som indikator for produktivitet. Brukes stundom synonymt med "indre effektivitet". Mangel på produktivitet kjennestegnes ved sløsing på ressurser. Sløsing med ressurser i privat sektor innebærer redusert lønnsomhet og i verste fall konkurs. Sløsing med ressurser i offentlig sektor innebærer at målgrupper snytes for velferd. Jfr.forvaltningsrevisjon, effektivitet og legitimitet.