Home » Regnskap » P » Produktinnovasjon

Produktinnovasjon

Fornyelse av prodktene med hensyn til utforming og kvalitet på grunn av markedets krav.