Home » Regnskap » P » Produkt

Produkt

Resultat av bedriftenes omforming av råstoffer/ materialer i produksjonsprosessen til halvfabrikater og/ eller ferdigvarer. I markedsføring blir produktene definert ut fra de behovene de skal tilfredstille. Det er de solgte produktene som gir inntekt.