Home » Regnskap » P » Produksjonsvarer

Produksjonsvarer

Goder som etterspørres på produksjonsmarkedet. De goder som bedriftene trenger til sin produksjon og som har med bedriftens tilbud å gjøre.