Home » Regnskap » P » Produksjonskostnader

Produksjonskostnader

Kostnader som vedrører produksjonen. Med teknikkens utvikling er produksjons-kostnadenes andel av forbrukerprisene synkenden i forhold til markedsføringskostnadene.