Home » Regnskap » P » Produksjonsfunksjon

Produksjonsfunksjon

Bedriftsøkonomisk funksjon som omfatter planlegging, gjennomføring og kontroll av produksjonen.

Nærmere forklart. Selv om de problemer vi skal legge hovedvekten på er av økonomisk art, må vi slik det er nevnt ikke glemme det tekniske grunnlaget for produksjonen. Vi kan ikke foreta en økonomisk vurdering uten at mengden av faktorer som settes inn og produkter som tas ut gjennom produksjonsprosessen er kjent. La oss derfor like godt starte med å beskrive en teknisk sammenheng mellom innsats og utbytte, dvs. en såkalt produktfunksjon. Vi tenker oss at situasjonen er så enkel at det bare er ett priodukt og at det bare er aktuelt å variere innsatsen av en faktor i fremstillingen av dette produktet.

Produktfunksjonen kan tenkes å få forskjellige former. En mulighet er at produktmengden øker proporsjonalt med økt faktorinnsats som når vi f.eks. får ett kg smør pr. 20 l melk. En annen mulighet er progressiv utvikling, dvs. at produktmengden øker raskere enn faktormengden. En tredje mulighet er at produktmengden øker degressivt med økt faktorinnsats. I en figur vil disse tre alternativer ta seg slik ut:

Produktfunksjon

I produksjonsteorien regner en ofte med en blanding av dissa funksjonsformer, og da slik at produktmengden først stiger i tiltakende grad og deretter i avtakende grad opp til en maksimal produktmengde hvor ytterligere innsats vil føre til nedgang i produktmengden.

Produktfunksjon

Referanse: Grunnkurs av Harry Langvatn