Home » Regnskap » P » Produksjonsfaktorer

Produksjonsfaktorer

Deles vanligvis i: kapital som er bundet til virksomheten i form av produksjonsanlegg og utstyr (maskiner, verktøy osv.), arbeidskraft, råstoffer/materialer, organisasjon og ledelse.

Kapital, arbeidskraft og råstoffer/ materialer samordnes ved organisasjon og ledelse og deltar i produksjonsprosessen.