Home » Regnskap » P » Privatkonto

Privatkonto

Konto for bokføring av eier utgifter til privat bruk. En privatkonto er en underkonto av egenkapitalen.