Home » Regnskap » P » Prissystem

Prissystem

Den måten prisene bestemmes på i en økonomi. Prissystemer: markedsprisdannelse, prisregulering, administrerte priser.