Home » Regnskap » P » Prisspredning

Prisspredning

Dette forekommer når forandringer i eksport- og importpriser påvirker prisdannelsen på det innenlandske marked.

Vertikal prisspredning: når importpriser stiger og kostnadene i de industrier som bruker importvarer som råvarer eller halvfabrikata stiger. Dette fører da til prisstigning på produkter som blir fremstilt av importert materiale.

Horisontal prisspredning: økning i import- og eksportpriser fører til at de innenlandske selskapene ogsåøker prisene på lignenede varer på hjemmemarkedet.