Home » Regnskap » P » Prissetting

Prissetting

De priser som bedriften setter for sine produkter. Prissetting er et formål for kalkylene. Disse kan baseres på anskaffelsespriser eller gjenskaffelsespriser. Se kalkulasjon og kalkulasjonsmetoder. Ved prissetting tas også hensyn til markedet (forbrukere, forhandlere, konkurrenter), eventuelt prisleder osv.