Home » Regnskap » P » Prisregulering

Prisregulering

Tiltak fra myndighetene som direkte griper inn i prisdannelsen for de enkelte varer og tjenester. Dette for å forhndre for sterk stigning i det alminnelige prisnivå.