Home » Regnskap » P » Priskartell

Priskartell

Avtale mellomselskaper på samme produksjons- eller omstningstrinn om å holde samme priser, enten minste priser eller faste priser. Disse må da hverken over-eller underskrides. Forutsetning for felles priser er at de gjelder for varer som blir produsert i ensartede kvaliteter.